Доктор Десислава Иванова

Психолог в Благоевград

 

 

"Човешката психология е такава, че ако ние престанем да изразяваме

нашата радост, ние скоро ще престанем да я усещаме“

Лин Ю Тан  

 

 

 

 

Десислава Иванова e доктор по психология, психолог и психотерапевт

Работи в Благоевград

В София  консултира и е част от екипа на Българската асоциация за профилактика на наркоманиите

Предлага индивидуално, семейно консултиране и психотерапия при:

Стрес, депресия, фобии, тревожност и тревожно-депресивни състояния

Последствия от психологическа травма и други негативни житейски изживявания

Широк спектър от личностови затруднения

Д-р Иванова работи повече от 19 години и има специализирана подготовка в областта на зависимостите към алкохол, наркотици, хазарт; наркомания и съпътстващо психично или телесно заболяване и др. 

В зависимост от заявената проблематика и индивидуалните характеристики на клиента прилага терапевтичните модалности в които е обучена:

Защитила е дисертация на тема: „Обучение в компетентности за справяне със съзависимостта“

Асистира на д-р Петър Василев в обучението на когнитивно-поведенчески консултанти и психотерапевти в гр. Благоевград

 

Консултиране и психотерапия
Психология на зависимото поведение
Оценка тежестта на зависимост