Доктор Десислава Иванова

Психолог в Благоевград

 

"Вътре в нас има стръмна планина от страх и дълбока река от мъка. Но там е и състрадателното око, което наблюдава този вътрешен ландшафт.

Открийте своя вътрешен наблюдател, източника на свобода и изцеление.

Хеймин Суним

 

 

 

 

 

Десислава Иванова e доктор по психология, психолог и психотерапевт

Работи в Благоевград

В София  консултира и е част от екипа на Българската асоциация за профилактика на наркоманиите

Предлага индивидуално, семейно консултиране и психотерапия при:

Стрес, депресия, фобии, тревожност и тревожно-депресивни състояния

Последствия от психологическа травма и други негативни житейски изживявания

Широк спектър от личностни затруднения

Д-р Иванова работи повече от 20 години и има специализирана подготовка в областта на зависимостите

към алкохол, наркотици, хазарт

наркомания и съпътстващо психично или телесно заболяване  

В зависимост от заявената проблематика и индивидуалните характеристики на клиента прилага терапевтичните модалности в които е обучена:

  • Когнитивно – поведенческа психотерапия
  • Схема терапия при индивидуално консултиране и при двойки
  • Мотивационно интервюиране   

 

 Също така е сертифицирана и работи с Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)  в превод на български: Десенсибилизация и повторната преработка на информация посредством движение на очите 

Защитила е дисертация на тема: Обучение в компетентности за справяне със съзависимостта

Асистира на д-р Петър Василев в обучения по когнитивно-поведенческа психотерапия в гр. Благоевград

 

Консултиране и психотерапия
Психология на зависимото поведение
Оценка тежестта на зависимост