Доктор Десислава Иванова
Психолог в Благоевград

Психология на зависимото поведение

 

Д-р Десислава Иванова оценява състоянието на своите клиенти като прилага методиката за оценка тежестта на зависимост ЕВРО ASI (Addiction Severity Index) и работи с доказали своята ефективност в тази област психотерапевтични подходи:

Когнитивно - поведенческа психотерапия

Мотивационно интервюиране 

Синдромът на зависимост е описан в МКБ-10 (десета ревизия на Международната класификация на болестите) като: „съчетание от поведенчески, когнитивни и физиологични прояви, което се развива след повторна употреба на определено психоактивно вещество и обикновено включва следните симптоми:

  • силно желание за приемане на веществото;
  • затруднен контрол върху приема;
  • продължаване на употребата въпреки наличието на вредни последици;
  • даване приоритет на приема на веществото пред другите видове активност и ангажименти;
  • повишен толеранс;
  • понякога физиологично състояние на абстиненция.

При наличие на 3 или повече от гореописаните симптоми, които са се проявили едновременно през последната една година, най-вероятно диагноза е зависимост.

Зависимостта е хронично рецидивиращо психично заболяване. Специфичните за съответния наркотични симптоми на злоупотреба и зависимост са описани във всички класификационни системи в МКБ - 10 и DSM IV. Заболяването предизвиква трайни промени в мозъчната биохимия. Зависимите се нуждаят от продължително лечение и психотерапия. За целта е нужна помощта на подготвени в тази област специалисти. Особено значима е ролята на психолозите и психотерапевтите, които работят с тези хора и им съдействат да преодолеят болестта.