Доктор Десислава Иванова
Психолог в Благоевград

Оценка тежестта на зависимост

 

Индексът за оценка тежестта на зависимост осигурява важна информация за различни аспекти от живота на клиента, които може да са допринесли за формирането и поддържането на синдрома на неговата зависимост.

Това е първата стъпка в съставянето на профил на клиента, която помага за планирането  на терапевтичния процес.

Ето защо е особено важно, потърсилия помощ добре да разбере целта на интервюто.

Затова д-р Иванова информира своите клиенти, че:

  • ще им  бъдат зададени поредица от въпроси (под формата на сравнително кратко, полу-структурирано интервю);
  • целта е да бъде планирана адекватна на техните нужди/очаквания терапия;
  • тези въпроси се задават на всички клиенти, които са готови да започнат терапия и да участват активно в преодоляването на своето зависимо поведение;
  • интервюто ще бъде  конфиденциално;
  • информацията няма да бъде използвана извън рамките на терапевтичния процес.