Доктор Десислава Иванова
Психолог в Благоевград

За Д-р Иванова

 

   

Десислава Иванова е доктор по психология, психолог и психотерапевт

Специализирана подготовка в областта на зависимостите към алкохол, наркотици, хазарт  

Защитила е дисертация на тема: „Обучение в компетентности за справяне със съзависимостта“ 

Член на Дружеството на психолозите в България

Регистриран правоспособен психолог – психотерапевт

 No BG –RP 1116 – 6004 в Публичния регистър на психолозите

  Член на Българсокото общество по Схема терапия (БОСТ)

Заместник председател на Българската асоциация за профилактика на наркоманиите  

Член на Съюза на учените, Клон Благоевград 

Председател на Училищното настоятелство към Осмо COУ “Арсени Костенцев” Благоевград 

 

Основни квалификации и компетенции:  

                                   Обучена в когнитивно-поведенческа психотерапия

Работи под супервизията на д-р Петър Василев (акредитиран обучител към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, когнитивно-поведенчески терапевт и супервизор); 

Еmdr терапевт под супервизията на Д-р Уди Орен (оторизиран EMDR преподавател на EMDR Institute USA); 

 Сертифицирана да прилага методиката ЕВРО ASI (Addiction Severity Index)  — индекс за оценка тежестта на зависимост. Също така е обучител на професионалисти от помагащите професии за коректното използване на ЕВРО ASI  в практиката (преминато обучение с лектор: д-р BjÖrn Sallmén, Дания);

Обучена  в мотивационно интервюиране от Д-р Игор Куценок, професор по психиатрия и директор на центъра по зависимости и зависими поведения в Калифорнийския университет в Сан Диего; 

Преминала  240 часа обучение по системна фамилна терапия (обучител: Проф. Бранко Гачич основател на Белградския институт по фамилна терапия, член на Американската Академия по фамилна терапия).

Обучава се в Схема терапия при д-р Алп Караосманоглу, президент на Международното общество по Схема терапия - https://schematherapysociety.org/

Член е на Българското общество по Схема терапия (БОСТ) - https://schematherapyassociation.bg/