Доктор Десислава Иванова
Психолог в Благоевград

За Д-р Иванова

 

 

 

 

Десислава Иванова е доктор по психология, психолог и психотерапевт със специализирана подготовка в областта на зависимостите към алкохол, наркотици, хазарт и др. 

Защитила е дисертация на тема: „Обучение в компетентности за справяне със съзависимостта“.

Член на Дружеството на психолозите в България, Индивидуален Идентификационен № BG-RP-1116  

Заместник председател на Българската асоциация за профилактика на наркоманиите  

Член на Съюза на учените, Клон Благоевград 

Председател на Училищното настоятелство към Осмо COУ “Арсени Костенцев” Благоевград 

 

Основни квалификации и компетенции:  

                                   Д-р Иванова е когнитивно-поведенчески консултантант и терапевт

Работи под супервизията на д-р Петър Василев (акредитиран обучител към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, когнитивно-поведенчески терапевт и супервизор); 

Еmdr терапевт под супервизията на Д-р Уди Орен (оторизиран EMDR преподавател на EMDR Institute USA); 

 Сертифицирана е и прилага методиката ЕВРО ASI (Addiction Severity Index)  — индекс за оценка тежестта на зависимост. Също така е обучител на професионалисти от помагащите професии за коректното използване на ЕВРО ASI  в практиката (преминато обучение с лектор: д-р BjÖrn Sallmén, Дания);

Обучена е в мотивационно интервюиране от Д-р Игор Куценок, професор по психиатрия и директор на центъра по зависимости и зависими поведения в Калифорнийския университет в Сан Диего; 

Преминала е 240 часа обучение по системна фамилна терапия (обучител: Проф. Бранко Гачич основател на Белградския институт по фамилна терапия, член на Американската Академия по фамилна терапия).